Posledná aktualizácia: január 2023

Vitajte v www.hostrooster.com.

Nasledujúce zmluvné podmienky (tieto „Zmluvné podmienky“), upravujú váš prístup a používanie webovej stránky a mobilnej aplikácie HostRooster vrátane akéhokoľvek obsahu, funkcií a služieb ponúkaných na alebo prostredníctvom www.hostrooster.com alebo mobilná aplikácia HostRooster (ďalej len „stránka“) od spoločnosti HOSTROOSTER LTD Číslo spoločnosti 11859241 Korešpondenčná adresa 79 Colthurst Crescent, Finsbury Park, Finsbury Park, Londýn, Anglicko, N4 2FF a prípadne jej dcérskych spoločností. HostRooster Ltd. a jej dcérske spoločnosti sú tu spoločne označované ako „HostRooster" „my“ alebo „nás“ a „vy“ alebo „používateľ“ znamená vás ako používateľa Stránky.

Skontrolujte prosím Obchodné podmienky dôkladne pred použitím našej webovej stránky. Používaním stránky, otvorením účtu alebo kliknutím na prijatie alebo súhlas so Zmluvnými podmienkami, keď je vám táto možnosť sprístupnená, prijímate a súhlasíte vo svojom vlastnom mene alebo v mene svojho zamestnávateľa alebo akéhokoľvek iného subjektu (ak platné), aby ste boli viazaní a dodržiavali tieto Zmluvné podmienky a Platobné podmienky HostRooster, ktoré sa nachádzajú tu („Platobné podmienky“), ktorý je tu zahrnutý odkazom. Tiež potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli našim Vyhlásenie o ochrane súkromia. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami poskytovania služby alebo Vyhlásením o ochrane osobných údajov, nemáte povolený prístup k Stránke ani ju nebudete môcť používať. Viac informácií o činnosti a pravidlách používania lokality nájdete v príslušných článkoch na tejto stránke.

Táto stránka je ponúkaná a dostupná pre používateľov, ktorí majú aspoň 18 rokov plnoletosti a plnoletosti na uzavretie záväznej zmluvy. Ak máte menej ako 18 rokov a máte aspoň 13 rokov, máte povolené používať Stránku iba prostredníctvom účtu, ktorý vlastní rodič alebo zákonný zástupca s ich príslušným povolením. Ak máte menej ako 13 rokov, nemáte povolené používať stránku ani služby HostRooster. Používaním stránky vyhlasujete a zaručujete, že spĺňate všetky vyššie uvedené požiadavky na spôsobilosť. Ak nespĺňate všetky tieto požiadavky, nesmiete pristupovať na stránku ani ju používať

Náš tím zákazníckej podpory je k dispozícii od 9:5 do 5:XNUMX (GMT-XNUMX), ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa stránky alebo zmluvných podmienok. Kontaktovanie nášho tímu zákazníckej podpory je možné vykonať odoslaním a žiadosť tu.

Pôvodným jazykom týchto Zmluvných podmienok, ako aj všetkých ostatných textov na Stránke, je angličtina. HostRooster sprístupňuje tento preklad len pre pohodlie. V prípade konfliktov medzi originálnou anglickou verziou a akýmkoľvek prekladom, anglická verzia má prednosť.

 • Kľúčové výrazy
  Kupujúci sú používatelia, ktorí nakupujú služby na HostRooster.
 • Obchodný účet je spoločný účet kupujúceho vytvorený prostredníctvom služby HostRooster Business, ako je uvedené v obchodných podmienkach služby HostRooster (k dispozícii tu).
 • Člen tímu obchodného účtu alebo člen tímu je každý používateľ, ktorý je pozvaný alebo používa obchodný účet.
 • Vlastné ponuky sú exkluzívne ponuky, ktoré môže predávajúci vytvoriť ako odpoveď na špecifické požiadavky kupujúceho.
 • Vlastné objednávky sú požiadavky kupujúceho na získanie vlastnej ponuky od predávajúceho.
 • Job Extras sú doplnkové služby ponúkané nad rámec Job Predávajúceho za dodatočnú cenu definovanú Predávajúcim.
 • Balíky práce umožňujú Predajcom ponúkať služby v rôznych formátoch a cenách. Balíky môžu obsahovať vylepšenia, vďaka ktorým môžu predajcovia naceniť svoje služby za základnú cenu nad 5 USD.​
 • Stránka práce je miesto, kde môže predávajúci opísať svoju prácu a podmienky zákazky a kupujúci si môže zákazku kúpiť a vytvoriť objednávku.
 • Job / Jobs sú služby ponúkané na HostRooster.
 • Stránka objednávky je miesto, kde medzi sebou komunikujú kupujúci a predávajúci v súvislosti s objednanou prácou.
 • Objednávky sú formálne dohody medzi kupujúcim a predávajúcim po uskutočnení nákupu na stránke práce predávajúceho.

Prehľad (hlavné pojmy, v skratke)
Na serveri HostRooster môžu iba používatelia s registrované účty majú povolené nakupovať a predávať tovar. S registráciou nie sú spojené žiadne náklady. Keď si vytvoríte účet, súhlasíte s tým, že nám poskytnete informácie, ktoré sú presné, úplné a aktuálne. Súhlasíte tiež s tým, že si nevytvoríte účet s cieľom oklamať alebo oklamať ostatných. Ste plne zodpovední za akúkoľvek a všetku aktivitu, ktorá sa vyskytne na vašom účte, ako aj za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti vášho hesla po celú dobu. Pokiaľ ide o váš účet, nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne činy alebo opomenutia na vašej strane.

 • Pracovné miesta na HostRooster môžu byť ponúkané za základnú počiatočnú cenu 5 USD. Niektoré pracovné miesta sú ponúkané za základnú cenu vyššiu ako 5 USD podľa určenia Predajcu.
 • Kupujúci zaplatia HostRooster vopred za vytvorenie objednávky.
 • Objednávky sa kupujú prostredníctvom tlačidla Objednať, ktoré sa nachádza na stránke Job Predajca alebo prostredníctvom Vlastnej ponuky.
 • Predajcovia musia splniť svoje objednávky a nemôžu ich rušiť pravidelne alebo bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky ovplyvní reputáciu a postavenie Predajcu.
 • Predajcovia získavajú stavy účtov (Úrovne) na základe ich výkonnosti a reputácie. Pokročilé úrovne poskytujú svojim majiteľom výhody, vrátane ponúkania služieb za vyššie ceny prostredníctvom Job Extras alebo predaja ich Job v násobkoch.
 • Používatelia nesmú ponúkať ani prijímať platby iným spôsobom ako zadaním objednávky cez HostRooster.com.
 • Pri kúpe zákazky sú kupujúcim udelené všetky práva na dodané dielo, pokiaľ predávajúci na svojej stránke zákazky neuvedie inak.
 • HostRooster si vyhradzuje právo používať všetky publikované dodané diela a návrhy loga na marketingové a propagačné účely HostRooster.


Záleží nám na vašom súkromí. Môžete si prečítať naše Zásady ochrany osobných údajov tu.


Používatelia sa zaväzujú dodržiavať pravidlá HostRooster Normy Spoločenstva, čo je súbor pravidiel a pokynov pre správanie, ktoré sa vzťahujú na komunitu a trh HostRooster spolu s týmito Zmluvnými podmienkami, ktoré sa z času na čas aktualizujú.


SELLERS
Základy

Predajcovia vytvárajú pracovné miesta na HostRooster, aby umožnili kupujúcim nakupovať ich služby. Predajcovia môžu okrem svojich úloh ponúkať kupujúcim aj vlastné ponuky.


Každá práca, ktorú predáte a úspešne dokončíte, akredituje váš účet s výnosom rovnajúcim sa 80 % sumy nákupu.
HostRooster akredituje predajcov po dokončení objednávky. Definíciu dokončenej objednávky nájdete v našej časti „Objednávky“ nižšie.
Viac informácií o prijímaní platieb, poplatkoch a daniach nájdete v Platobných podmienkach.


Hodnotenie predajcu sa vypočítava na základe recenzií objednávok odoslaných kupujúcimi alebo členmi tímu obchodných účtov. Vysoké hodnotenia umožňujú Predajcom získať pokročilé úrovne Predajcu (pozrite Úrovne nižšie). V niektorých prípadoch môžu príliš nízke hodnotenia viesť k pozastaveniu účtu Predajcu.


Z bezpečnostných dôvodov môže spoločnosť HostRooster dočasne deaktivovať schopnosť Predajcu vyberať príjmy, aby sa zabránilo podvodnej alebo nezákonnej činnosti. Môže to byť dôsledok bezpečnostných problémov, nesprávneho správania nahláseného inými používateľmi alebo priradenia viacerých účtov HostRooster k jedinému poskytovateľovi výberu.


Predajcovia sú zodpovední za získanie poistenia všeobecnej zodpovednosti so sumami krytia, ktoré sú dostatočné na pokrytie všetkých rizík spojených s poskytovaním ich služieb.

jobs
Predajcovia môžu uverejňovať vybrané množstvo aktívnych úloh na základe ich stavu úrovne.
7 pracovných miest pre predajcov bez statusu úrovne.
10 pracovných miest pre predajcov úrovne 1.
20 pracovných miest pre predajcov úrovne 2.
30 pracovných ponúk pre najlepšie hodnotených predajcov.


Úlohy vytvorené na serveri HostRooster sú obsahom generovaným používateľom.
Pracovné miesta a/alebo používateľov môže HostRooster odstrániť zo stránky z dôvodu porušenia týchto zmluvných podmienok a/alebo našich noriem komunity, ktoré môžu zahŕňať (ale nie sú obmedzené na) nasledujúce porušenia a/alebo materiály:


Nelegálne alebo podvodné služby


Porušenie autorských práv, porušenie ochrannej známky a porušenie zmluvných podmienok tretej strany sa nahlasujú prostredníctvom Pravidlá týkajúce sa nárokov na duševné vlastníctvo nájdete tu

 • Služby pre dospelých, Pornografické, Nevhodné/Obscénne
 • Zámerné kópie Jobs
 • Spam, nezmysly alebo násilný či klamlivý Jobs
 • Pracovné miesta zavádzajúce pre kupujúcich alebo iných
 • Opätovný predaj regulovaného tovaru
 • Ponuka prípravy akademických prác v mene kupujúcich
 • Príliš nízka kvalita pracovných miest
 • Propagácia HostRooster a/alebo HostRooster Jobs prostredníctvom činností, ktoré sú zakázané akýmikoľvek zákonmi, nariadeniami a/alebo zmluvnými podmienkami tretích strán, ako aj prostredníctvom akejkoľvek marketingovej aktivity, ktorá negatívne ovplyvňuje naše vzťahy s našimi používateľmi alebo partnermi.
 • Úlohy, ktoré sú odstránené pre vyššie uvedené porušenia, môžu viesť k pozastaveniu účtu Predajcu.
 • Úlohy, ktoré boli odstránené pre porušenie pravidiel, nie je možné obnoviť ani upraviť.
 • Úlohy môžu byť odstránené z našej funkcie vyhľadávania z dôvodu slabého výkonu a/alebo nesprávneho správania používateľov.
 • Úlohy môžu obsahovať vopred schválené adresy URL webových stránok, ktoré sa nachádzajú v poli Popis úlohy a požiadavky. Pracovné miesta obsahujúce webové stránky propagujúce obsah, ktorý porušuje zmluvné podmienky spoločnosti HostRooster a/alebo naše pravidlá komunity, budú odstránené.
 • Pracovné miesta musia mať vhodný imidž práce súvisiaci s ponúkanou službou. Všetkým predajcom je k dispozícii možnosť nahrať dva ďalšie obrázky práce. Predajcovia musia poskytovať rovnakú kvalitu služieb, aká je zobrazená na ich obrázkoch práce. Opakujúce sa dodávky, ktoré nezodpovedajú kvalite zobrazenej na obrázkoch zákazky, môžu viesť k tomu, že účet Predajcu stratí status Predajcu alebo bude natrvalo deaktivovaný.
 • Úlohy môžu obsahovať schválené video úlohy nahrané prostredníctvom nástrojov na správu úloh dostupných na serveri HostRooster.
 • Vyhlásenia na pracovnej stránke, ktoré podkopávajú alebo obchádzajú tieto zmluvné podmienky, sú zakázané.
 • Oprávnené úlohy vo vybraných kategóriách môžu nastaviť balíky úloh, aby ponúkali svoje služby v štruktúrovaných formátoch s viacerými cenovými bodmi pre vybranú prácu.
 • Určité kategórie sú k dispozícii iba profesionálnym predajcom na vytváranie úloh. Ak nie ste profesionálnym predajcom, vytvorenie zákazky pre služby dostupné iba pre profesionála môže viesť k odstráneniu vašej zákazky.


Práca Extra
Job Extras sú doplnkové služby ponúkané nad rámec Job Predávajúceho za dodatočnú cenu definovanú Predávajúcim.
Doplnkové práce môžu byť odstránené z dôvodu porušenia našich zmluvných podmienok a/alebo našich noriem komunity. Konkrétne podmienky nájdete v sekcii Pracovné ponuky vyššie, kde nájdete zoznam služieb, ktoré porušujú naše Zmluvné podmienky. Úlohy môžu byť odstránené kvôli porušeniam zisteným v Job Extras.


Množstvo Job Extras, ktoré možno ponúknuť, a cena za každú Job Extra, závisí od vás Úroveň predajcu.


Služby ponúkané prostredníctvom Job Extras musia súvisieť so základnou službou a časťou dodávky na Objednávke.
Job Extras môže pokrývať rôzne kategórie služieb, ktoré sú súčasťou vyššej kvality poskytovaných služieb.
Predajcovia majú možnosť predĺžiť trvanie Objednávky pre každú prácu navyše, ktorá je pridaná k Objednávke. Ide o pokrytie času potrebného na dokončenie dodatočnej služby.


Úrovne
HostRooster je predovšetkým o pomoci predajcom využiť ich schopnosti. Snažíme sa poskytnúť najlepším predajcom pomocné nástroje na rast ich podnikania. Predajcovia, ktorí investujú do vlastnej propagácie, môžu dosiahnuť väčšiu spokojnosť zákazníkov. A ak doručia načas a zachovajú si vysokú kvalitu a hodnotenia, HostRooster ich môže odmeniť novými statusmi, špeciálnymi príležitosťami, výhodami a nástrojmi, ktoré s tým prichádzajú.

Predajcovia HostRooster môžu získať úrovne účtu na základe svojej aktivity, výkonu a reputácie. Postupové kritériá nájdete tu.


Pokroky v úrovniach sú pravidelne aktualizované automatickým systémom.


Aktuálne úrovne, ktoré môže predávajúci dosiahnuť, sú Úroveň 1, 2 a najvyššie hodnotené.


Predajcovia, ktorí si nedokážu udržať svoje služby vysokej kvality, zaznamenajú výrazný pokles hodnotení alebo prestanú doručovať včas, riskujú, že stratia status Predajcu a výhody, ktoré s tým súvisia. Napríklad oneskorené dodávky, upozornenia na účet Predajcu a zrušenie môžu spôsobiť, že Predajca prejde na inú Úroveň.


Pokročilé úrovne poskytujú svojim majiteľom ďalšie výhody, vrátane ponúkania pracovných miest za vyššie ceny prostredníctvom Job Extras alebo predaja ich práce v násobkoch.


Najlepšie hodnotení predajcovia
Najlepšie hodnotených predajcov vyberajú manuálne redaktori HostRooster prostredníctvom prebiehajúceho procesu kontroly na základe seniority, objemu predaja, extrémne vysokých hodnotení, výnimočnej starostlivosti o zákazníkov, vysokej miery dokončenia objednávok a vedenia komunity. Najlepšie hodnotení predajcovia získajú prístup k rozsiahlejším funkciám ako predchádzajúce úrovne, vrátane exkluzívneho prístupu k beta funkciám a VIP podpore.
HostRooster neustále vyhodnocuje spôsobilosť na najlepšie hodnotené, aby sa zabezpečilo, že budú dodržané štandardy kvality a očakávania výberu s najlepším hodnotením. HostRooster si vyhradzuje právo zmeniť stav Najlepšie hodnoteného predajcu na základe takéhoto hodnotenia. Navyše, najlepšie hodnotení predajcovia, ktorí si nedokážu udržať svoju vysokokvalitnú službu v dôsledku prudkého poklesu hodnotení, prestanú dodávať včas, zvýšia sa miera zrušenia alebo porušia naše zmluvné podmienky a/alebo naše pravidlá komunity, tiež riskujú stratu svojho najlepšie hodnoteného stavu a výhody, ktoré s tým súvisia.


Profesionálni predajcovia
Profesionálni predajcovia sú vopred overení profesionáli, ktorí prechádzajú procesom preverovania redaktormi HostRooster. Žiadosť o HostRooster Pro je otvorená pre každého: profesionálnych nezávislých pracovníkov, ktorí sú v HostRooster noví, ako aj existujúcich predajcov HostRooster.
HostRooster neustále vyhodnocuje spôsobilosť Pro Sellers, aby sa zabezpečilo, že budú dodržané kvalitatívne štandardy a očakávania výberu Pro Sellera. HostRooster si ponecháva právo zmeniť status Profesionálneho predajcu na základe takéhoto hodnotenia. Okrem toho profesionálni predajcovia, ktorí si nedokážu udržať svoju vysokokvalitnú službu v dôsledku prudkého poklesu hodnotení, prestanú dodávať načas, zvýšia sa miera zrušenia alebo porušia naše zmluvné podmienky, tiež riskujú stratu statusu profesionála a výhod, ktoré s tým súvisia.

Vlastnosti predajcu
Predajcovia HostRooster majú prístup k niekoľkým exkluzívnym funkciám, ktoré pomáhajú prispôsobiť spôsob, akým môžu byť ponúkané ich služby.

Ponuka na mieru
Predajcovia môžu zasielať aj vlastné ponuky, ktoré sa týkajú špecifických požiadaviek kupujúceho.
Vlastné ponuky definuje Predávajúci s presným popisom služby, cenou a predpokladaným časom dodania služby.
Vlastné ponuky sa odosielajú zo stránky konverzácie.


Služby poskytované prostredníctvom vlastných ponúk nesmú porušovať zmluvné podmienky spoločnosti HostRooster a/alebo naše štandardy komunity.


Preprava fyzických dodávok
Niektoré zo služieb na HostRooster sa dodávajú fyzicky (umenie a remeslá, zberateľské predmety atď.). Pre tieto typy zákaziek sa predajcovia môžu rozhodnúť definovať faktor ceny dopravy.

 • Úlohy, ktoré zahŕňajú faktor ceny dopravy, musia mať fyzické dodávky odoslané kupujúcim.
 • Náklady na dopravu pripočítané k zákazke sa týkajú iba nákladov, ktoré Predajcovia vyžadujú na odoslanie fyzických položiek Kupujúcim.
 • Dôležité: Kupujúci, ktorí si zakúpia úlohy vyžadujúce fyzické doručenie, budú požiadaní, aby poskytli dodaciu adresu.
 • Predajcovia sú zodpovední za všetky prepravné opatrenia, keď kupujúci poskytne dodaciu adresu.
 • HostRooster nezaručuje ani nezaručuje prepravu, sledovanie, kvalitu a stav položiek alebo ich doručenie a nezodpovedá ani neručí za žiadne škody alebo iné problémy vyplývajúce z prepravy. Sledovacie číslo je skvelý spôsob, ako sa vyhnúť sporom týkajúcim sa dopravy. Pri doručovaní vašej práce vyžadujeme zadanie čísla zásielky, ak je k dispozícii na stránke objednávky.


Buyers
Základy

Nesmiete ponúkať priame platby Predajcom pomocou platobných systémov mimo platformy HostRooster.
HostRooster si vyhradzuje právo používať všetky verejne publikované dodané diela na marketingové a propagačné účely HostRooster.
Kupujúci môžu požiadať o konkrétnu službu prostredníctvom funkcie Odoslať požiadavku. Služby požadované na HostRooster musia byť povolenou službou na HostRooster. Kliknutím sem zobrazíte pokyny pre schválené služby. Používatelia by sa mali zdržať používania funkcie Post a Request na akýkoľvek iný účel ako hľadanie služieb na HostRooster.


Nákup
Ak chcete získať informácie o poplatkoch a daniach, pozrite si Platobné podmienky pre uskutočňovanie platieb prostredníctvom platformy HostRooster.
Okrem toho môžu kupujúci požiadať o vlastnú objednávku, ktorá sa zaoberá špecifickými požiadavkami kupujúceho, a získať od predajcov prostredníctvom stránky vlastnú ponuku. Nesmiete ponúkať Predajcom, aby zaplatili, alebo aby ste platili iným spôsobom ako prostredníctvom stránky HostRooster.com. Ak ste boli požiadaní o použitie alternatívneho spôsobu platby, okamžite to nahláste zákazníckej podpore tu.


ZMLUVY
Základy

Po potvrdení platby bude vaša objednávka vytvorená a bude jej pridelené jedinečné číslo objednávky HostRooster (#FO).
Predajcovia musia doručiť dokončené súbory a/alebo dôkazy o práci pomocou tlačidla Doručiť prácu (umiestneného na stránke Objednávka) podľa služby, ktorá bola zakúpená a inzerovaná na ich zákazke.


Tlačidlo Doručiť prácu nesmú Predajcovia zneužiť na obchádzanie pokynov na objednávku popísaných v týchto Zmluvných podmienkach. Použitie tlačidla „Doručiť prácu“, keď Objednávka nebola splnená, môže mať za následok zrušenie tejto Objednávky po kontrole, ovplyvniť hodnotenie Predajcu a viesť k varovaniu Predajcovi.


Objednávka je označená ako dokončená potom, čo je označená ako doručená a následne akceptovaná kupujúcim. Objednávka bude automaticky označená ako dokončená, ak nebude prijatá a do 3 dní od označenia objednávky ako doručenej nebola odoslaná žiadna žiadosť o úpravu. Kupujúci môže túto lehotu predĺžiť až o ďalších 5 dní.


Odporúčame našim kupujúcim a predávajúcim, aby sa pokúsili urovnať konflikty medzi sebou. Ak to z akéhokoľvek dôvodu zlyhá po použití Centra riešenia alebo ak narazíte na nepovolené použitie na stránke, používatelia môžu kontaktovať oddelenie zákazníckej podpory spoločnosti HostRooster a požiadať o pomoc tu. Viac informácií o sporoch, zrušení objednávok a vrátení peňazí nájdete v Platobných podmienkach.
Objednávky prostredníctvom tvorcu loga sú dokončené po zaplatení platby kupujúcim.


Niektoré zákazky, ktoré ponúkajú miestne služby, môžu vyžadovať osobné stretnutie kupujúcich a predávajúcich, aby mohol predávajúci poskytnúť službu. V takýchto prípadoch by si používatelia mali uvedomiť, že spoločnosť HostRooster nezaručuje správanie, správanie, bezpečnosť, vhodnosť alebo schopnosti ani Kupujúcich ani Predajcov. Kupujúci aj Predajcovia súhlasia s tým, že celé riziko vyplývajúce z ich stretnutia a/alebo ich používania alebo vykonávania miestnych služieb zostáva výlučne na nich a spoločnosť HostRooster nenesie žiadnu zodpovednosť ani neručí za žiadne miestne služby poskytované Predajcami. V prípade, že sa služba vykonáva v priestoroch Kupujúceho, Kupujúcim sa odporúča, aby si udržiavali riadne poistné zmluvy na pokrytie ich zodpovednosti ako vlastníka priestorov. Zmluvné podmienky a štandardy komunity spoločnosti HostRooster sa naďalej vzťahujú na objednávky, ktoré sa vykonávajú mimo trhu (okrem iného vrátane nižšie uvedených obmedzení týkajúcich sa nezákonného používania, nevhodného správania a jazyka a cieleného zneužívania).


Vybavovanie objednávok
Keď si Kupujúci objedná zákazku, Predávajúci je informovaný e-mailom, ako aj upozorneniami na stránke, keď je prihlásený do účtu.
Predajcovia sú povinní dodržať dodaciu lehotu, ktorú zadali pri vytváraní svojich zákaziek. Ak tak neurobí, umožní Kupujúcemu zrušiť Objednávku, keď je Objednávka označená ako oneskorená a môže to poškodiť status Predávajúceho.


Predajcovia musia odoslať dokončené súbory a/alebo dôkaz o práci pomocou tlačidla Doručiť dokončené dielo (umiestnené na stránke Objednávka), aby označili objednávku ako doručenú.

Používatelia sú zodpovední za kontrolu všetkých prenášaných súborov na prítomnosť vírusov a škodlivého softvéru. HostRooster nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré by mohli nastať v dôsledku používania stránky, používania obsahu alebo prenesených súborov.

Kupujúci môžu použiť funkciu „Požiadať o revízie“ umiestnenú na stránke objednávky, zatiaľ čo objednávka je označená ako doručená, ak dodané materiály nezodpovedajú popisu predávajúceho na ich pracovnej stránke alebo nezodpovedajú požiadavkám zaslaným predávajúcemu na začiatku proces objednávky.


Recenzia
Recenzie spätnej väzby poskytované kupujúcimi pri dokončovaní objednávky sú podstatnou súčasťou systému hodnotenia spoločnosti HostRooster. Recenzie dokazujú celkovú skúsenosť Kupujúceho s Predajcami a ich službami. Kupujúcim sa odporúča, aby predávajúcemu oznámili akékoľvek obavy, ktoré sa vyskytli počas ich aktívnej objednávky v súvislosti so službou poskytovanou predávajúcim.

Zanechať spätnú väzbu od Kupujúceho je základnou výsadou Kupujúceho. Recenzie spätnej väzby nebudú odstránené, pokiaľ nedôjde k jasnému porušeniu našich zmluvných podmienok a/alebo našich noriem komunity.

Aby sa predišlo akémukoľvek zneužitiu nášho systému spätnej väzby, všetky recenzie spätnej väzby musia pochádzať z legitímneho predaja realizovaného výlučne prostredníctvom platformy HostRooster od používateľov v rámci našej komunity. Dohodnuté nákupy s cieľom umelo zvýšiť hodnotenia Predajcu alebo zneužiť platformu HostRooster nákupmi z ďalších účtov budú mať za následok trvalé pozastavenie všetkých súvisiacich účtov.
Komentáre spätnej väzby poskytnuté kupujúcimi sú verejne zobrazené na stránke práce predajcu.

Ukážky práce sú dodané obrázky a videá odoslané kupujúcemu v doručovacej správe. Ukážky prác sa pridajú do živého portfólia predajcu na jeho stránke práce, ak sa kupujúci rozhodne zverejniť ukážku práce a zároveň poskytne verejnú spätnú väzbu.

Zadržanie dodania služieb, súborov alebo informácií potrebných na dokončenie služby úlohy s úmyslom získať priaznivé recenzie alebo dodatočné služby je zakázané.

Odpovedanie a odoslanie recenzie: Po dodaní diela má kupujúci tri dni na odpoveď. Ak v lehote na odpoveď neposkytnete žiadnu odpoveď, objednávka sa bude považovať za dokončenú.

Používatelia môžu pridávať recenzie k objednávkam do 10 dní po označení objednávky ako dokončenej. Po 10 dňoch nie je možné k objednávke pridať žiadne nové recenzie.

Predajcovia nesmú žiadať odstránenie spätnej väzby od svojich Kupujúcich prostredníctvom vzájomného zrušenia.
Keď Kupujúci odošle svoju recenziu, Predávajúci dostane oznámenie a bude mať tiež možnosť zanechať recenziu o spolupráci s Kupujúcim. Poznámka: V tejto fáze predajcovia nemôžu vidieť recenziu kupujúceho.
Po dokončení recenzií Predajcom aj Kupujúcim alebo po uplynutí 10 dní sa všetky uverejnené recenzie zverejnia.
Odpovedanie na recenziu: Po zverejnení recenzií od Kupujúceho aj Predávajúceho môže Predávajúci odpovedať na recenziu Kupujúceho zo stránky Objednávka, ktorá je zobrazená na stránke Pracovná ponuka Predávajúceho, pod spätnou väzbou Kupujúceho.
Recenzie spätnej väzby nie sú k dispozícii pre objednávky uskutočnené prostredníctvom nástroja Logo Maker.


Spory a zrušenie
Odporúčame našim kupujúcim a predávajúcim, aby sa pokúsili urovnať konflikty medzi sebou. Ak to z akéhokoľvek dôvodu zlyhá po použití Centra riešenia alebo ak narazíte na nepovolené použitie na stránke, používatelia môžu kontaktovať oddelenie zákazníckej podpory spoločnosti HostRooster a požiadať o pomoc tu. Viac informácií o sporoch, zrušení objednávok a vrátení peňazí nájdete v Platobných podmienkach.

Správanie a ochrana používateľa
HostRooster umožňuje ľuďom na celom svete vytvárať, zdieľať, predávať a kupovať takmer akúkoľvek službu, ktorú potrebujú, za bezkonkurenčnú hodnotu. Služby ponúkané na serveri HostRooster odrážajú rozmanitosť rozširujúcej sa ekonomiky práce. Členovia komunity HostRooster komunikujú a zapájajú sa prostredníctvom objednávok, sociálnych médií a na fórach komunity HostRooster.

HostRooster udržiava priateľské, komunitné a profesionálne prostredie. Používatelia by sa mali držať tohto ducha pri účasti na akejkoľvek aktivite alebo rozšírení HostRooster. Táto časť sa týka očakávaného správania, ktoré by mali používatelia dodržiavať pri vzájomnej interakcii na serveri HostRooster.

Ak chcete nahlásiť porušenie našich zmluvných podmienok a/alebo našich noriem komunity, nevhodné správanie používateľa alebo otázky týkajúce sa vášho účtu, kontaktujte Tím zákazníckej podpory tu.

Základy
Aby sme chránili súkromie našich používateľov, identity používateľov sú uchovávané v anonymite. Žiadať alebo poskytovať e-mailové adresy, používateľské mená Skype/IM, telefónne čísla alebo akékoľvek iné osobné kontaktné údaje na komunikáciu mimo HostRooster s cieľom obchádzať alebo zneužívať systém správ HostRooster alebo platformu HostRooster nie je povolené. Akákoľvek nevyhnutná výmena osobných údajov potrebná na pokračovanie služby sa môže vymieňať na stránke objednávky. HostRooster neposkytuje žiadnu záruku úrovne služieb ponúkaných Kupujúcim. Môžete použiť nástroje riešenia sporov, ktoré sú vám poskytnuté na stránke objednávky.

 • HostRooster neposkytuje ochranu používateľom, ktorí interagujú mimo platformy HostRooster.
 • Všetky informácie a výmeny súborov sa musia vykonávať výlučne na platforme HostRooster.
 • Hrubé, urážlivé, nevhodné výrazy alebo násilné správy nebudú tolerované a môžu viesť k varovaniu účtu alebo k pozastaveniu/odstráneniu vášho účtu.
 • HostRooster je otvorený pre každého. Zaväzujete sa, že nebudete diskriminovať žiadneho iného používateľa na základe pohlavia, rasy, veku, náboženskej príslušnosti, sexuálnej orientácie alebo inak a beriete na vedomie, že takáto diskriminácia môže viesť k pozastaveniu/odstráneniu vášho účtu.
 • Používatelia nesmú predkladať návrhy ani vyzývať strany predstavené prostredníctvom HostRooster, aby uzavreli zmluvu, zapájali sa alebo platili mimo HostRooster.
 • Objednávky
 • Používateľom, ktorí majú v úmysle ohovárať konkurenčných Predajcov objednávkou od konkurenčných služieb, budú ich recenzie odstránené alebo ďalšie akcie súvisiace so stavom účtu budú určené kontrolou nášho tímu pre dôveryhodnosť a bezpečnosť.
 • Používatelia sa majú zdržať odosielania nevyžiadanej pošty alebo nabádania predchádzajúcich kupujúcich alebo predajcov, aby pokračovali v odstraňovaní/úprave recenzií alebo rušení objednávok, ktoré nie sú v súlade so zásadami zrušenia objednávky alebo spätnej väzby.
 • jobs
 • Používatelia môžu zákazníckej podpore nahlásiť úlohy, ktoré môžu porušovať zmluvné podmienky spoločnosti HostRooster na základe replikovanej podobnosti nahlásenej úlohy s už existujúcimi službami (kopírovacie úlohy).
 • Predajcovia zaručujú, že akýkoľvek obsah zahrnutý do ich zákaziek bude originálnym dielom vytvoreným Predajcami a nebude porušovať žiadne práva tretích strán, vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, ochranných známok alebo servisných značiek. V prípade, že určité hudobné alebo skladové médiá sú súčasťou zákaziek, predajcovia vyhlasujú a zaručujú, že sú držiteľmi platnej licencie na používanie takejto hudby a/alebo záberov a na ich zahrnutie do zákaziek.
 • HostRooster bude reagovať na jasné a úplné oznámenia o údajnom porušení autorských práv alebo ochrannej známky. Naše postupy pri nárokovaní duševného vlastníctva si môžete prečítať tu.
 • Nahlásenie porušení
 • Ak narazíte na akýkoľvek obsah, ktorý môže porušovať naše zmluvné podmienky a/alebo naše pravidlá komunity, mali by ste nám to nahlásiť prostredníctvom vhodných kanálov vytvorených na riešenie týchto problémov, ako je uvedené v našich zmluvných podmienkach. Všetky prípady posudzuje náš tím pre dôveru a bezpečnosť. Z dôvodu ochrany súkromia jednotlivcov sa výsledky vyšetrovania nezdieľajú. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

porušenie
Používatelia môžu na svoj účet dostať varovanie v prípade porušenia našich Zmluvných podmienok a/alebo noriem komunity alebo akéhokoľvek nesprávneho správania používateľa nahláseného nášmu tímu pre dôveru a bezpečnosť. Na e-mailovú adresu používateľa bude zaslané upozornenie a takémuto používateľovi sa zobrazí na Stránke. Upozornenia neobmedzujú aktivitu účtu, ale môžu viesť k tomu, že váš účet stratí statusy Predajcu alebo bude natrvalo deaktivovaný na základe závažnosti porušenia.

 • Nepovolené použitie
  Služby pre dospelých a pornografia – HostRooster nepovoľuje žiadnu výmenu pornografických materiálov a služieb pre dospelých.
 • Nevhodné správanie a jazyk – Komunikácia na HostRooster by mala byť priateľská, konštruktívna a profesionálna. HostRooster odsudzuje šikanovanie, obťažovanie a nenávistné prejavy voči ostatným. Používateľom umožňujeme médium, pre ktoré si jednotlivci vymieňajú správy, systém hodnotenia objednávok a zapojenie sa do väčších platforiem, ako sú naše komunitné fórum a stránky sociálnych médií.
 • Phishing a spam – bezpečnosť členov je najvyššou prioritou. Akékoľvek pokusy o zverejnenie alebo odoslanie škodlivého obsahu s úmyslom ohroziť účet iného člena alebo počítačové prostredie sú prísne zakázané. Rešpektujte súkromie našich členov tým, že ich nebudete kontaktovať s ponukami, otázkami, návrhmi alebo čímkoľvek, čo priamo nesúvisí s ich prácou alebo objednávkami.
 • Súkromie a identita – nesmiete zverejňovať ani zverejňovať súkromné ​​a dôverné informácie iných ľudí. Akákoľvek výmena osobných údajov potrebná na dokončenie služby musí byť uvedená na stránke objednávky. Predajcovia ďalej potvrdzujú, že akékoľvek informácie, ktoré získajú od Kupujúceho a ktoré nie sú verejným majetkom, nebudú použité na žiadny iný účel ako na dodanie diela Kupujúcemu. Všetci používatelia, ktorí sa zapoja a komunikujú mimo HostRooster, nebudú chránení našimi zmluvnými podmienkami.
 • Autentický profil HostRooster – Nesmiete vytvoriť falošnú identitu na serveri HostRooster, skresľovať svoju identitu, vytvoriť profil HostRooster pre kohokoľvek iného, ​​ako ste vy (skutočná osoba), alebo použiť alebo sa pokúsiť použiť účet alebo informácie iného používateľa; Informácie o vašom profile vrátane vášho popisu, zručností, polohy atď., hoci môžu byť anonymné, musia byť presné a úplné a nesmú byť zavádzajúce, nezákonné, urážlivé alebo inak škodlivé. HostRooster si vyhradzuje právo požadovať od používateľov, aby prešli procesom overenia, aby mohli používať Stránku (či už pomocou ID, telefónu, fotoaparátu atď.).
 • Nároky na duševné vlastníctvo – HostRooster bude reagovať na jasné a úplné oznámenia o údajnom porušení autorských práv alebo ochrannej známky a/alebo porušení zmluvných podmienok tretích strán. Naše postupy pri nárokovaní duševného vlastníctva si môžete prečítať tu.
 • Podvod / Nezákonné použitie – HostRooster nesmiete používať na žiadne nezákonné účely alebo na vykonávanie nezákonných aktivít.
 • Zneužívanie a spam
  Viaceré účty – Aby sa predišlo podvodom a zneužitiu, používatelia sú obmedzení na jeden aktívny účet HostRooster a jeden aktívny účet HostRooster Business. Akýkoľvek ďalší účet, ktorý má byť vytvorený s cieľom obchádzať pokyny, podporovať konkurenčné výhody alebo zavádzať komunitu HostRooster, bude zakázaný. Hromadné vytvorenie účtu môže mať za následok deaktiváciu všetkých súvisiacich účtov. Poznámka: Akékoľvek porušenie zmluvných podmienok spoločnosti HostRooster a/alebo našich noriem komunity je dôvodom na trvalé pozastavenie všetkých účtov.
 • Cielené zneužívanie – Netolerujeme používateľov, ktorí sa zapájajú do cieleného zneužívania alebo obťažovania iných používateľov na HostRooster. To zahŕňa vytváranie nových viacerých účtov na obťažovanie členov prostredníctvom nášho systému správ alebo objednávok.
 • Predaj účtov – Nesmiete kupovať ani predávať účty HostRooster.

Vlastnícke obmedzenia
Stránka, vrátane jej všeobecného rozloženia, vzhľadu, dizajnu, informácií, obsahu a iných materiálov na nej dostupných, je výlučne vo vlastníctve spoločnosti HostRooster a je chránená autorským právom, ochrannou známkou a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. HostRooster®, je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní výhradne HostRooster. Používatelia nemajú žiadne právo a výslovne súhlasia s tým, že nebudú robiť nasledovné, pokiaľ ide o stránku alebo akúkoľvek časť, komponent alebo rozšírenie stránky (vrátane jej mobilných aplikácií): (i) kopírovať, prenášať, prispôsobovať, upravovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vytvárať odvodené diela, publikovať alebo reprodukovať ich akýmkoľvek spôsobom; (ii) spätne zostavovať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo sa inak pokúšať odvodiť svoj zdrojový kód, základné myšlienky, algoritmy, štruktúru alebo organizáciu; (iii) odstrániť akékoľvek oznámenie o autorských právach, identifikáciu alebo akékoľvek iné oznámenia o vlastníctve; (iv) používať automatizačný softvér (boty), hacky, modifikácie (mody) alebo akýkoľvek iný neoprávnený softvér tretích strán určený na úpravu stránky; (v) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup, zasahovať, poškodiť alebo narušiť stránku alebo počítačové systémy alebo siete pripojené k stránke; (vi) obchádzať, odstraňovať, meniť, deaktivovať, znehodnocovať alebo mariť akékoľvek technologické opatrenie alebo ochranu obsahu stránky; (vii) používať akéhokoľvek robota, pavúka, prehľadávače alebo iné automatické zariadenie, proces, softvér alebo dopyty, ktoré zachytia, „ťažia“, zoškrabú alebo inak pristupujú na stránku na monitorovanie, extrahovanie, kopírovanie alebo zhromažďovanie informácií alebo údajov zo stránky alebo prostredníctvom nej, alebo sa zapojiť do akéhokoľvek manuálneho procesu, aby ste urobili to isté, (viii) zavádzať do našich systémov akékoľvek vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú škodlivé alebo technologicky škodlivé, (ix) používať stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť , deaktivovať, preťažiť alebo narušiť stránku alebo zasahovať do používania stránky akýmkoľvek iným používateľom alebo (x) pristupovať alebo používať stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený týmito podmienkami používania. Používatelia tiež súhlasia s tým, že nepovolia ani neoprávnia nikoho iného, ​​aby vykonal čokoľvek z vyššie uvedeného.

S výnimkou obmedzeného práva na používanie stránky podľa týchto zmluvných podmienok vlastní spoločnosť HostRooster všetky práva, tituly a podiely na stránke (vrátane všetkých práv duševného vlastníctva na nej) a súhlasíte s tým, že nepodniknete žiadne kroky. v rozpore s takýmito vlastníckymi podielmi. Vyhradzujeme si všetky práva v súvislosti so stránkou a jej obsahom (iným ako UGC), vrátane, bez obmedzenia, výhradného práva na vytváranie odvodených diel.

Práva na spätnú väzbu
V rozsahu, v akom poskytnete HostRooster akékoľvek komentáre, návrhy alebo inú spätnú väzbu týkajúcu sa platformy HostRooster alebo lokality ako celku, ako aj iných produktov alebo služieb HostRooster (súhrn, „spätná väzba“), bude sa to považovať za udelené HostRooster exkluzívne, bezplatné, plne splatené, trvalé, neodvolateľné, celosvetové vlastnícke práva v spätnej väzbe. HostRooster nie je povinný implementovať žiadnu spätnú väzbu, ktorú môže dostať od používateľov.

Dôvernosť
Predajcovia by si mali uvedomiť, že môže byť potrebné, aby Kupujúci zverejnili určité dôverné informácie, ktoré Predajcovia použijú na účely dodania objednaného diela, a aby tieto dôverné informácie ochránili pred neoprávneným použitím a zverejnením. Predajcovia preto súhlasia s tým, že budú s akýmikoľvek informáciami prijatými od kupujúcich zaobchádzať ako s vysoko citlivými, prísne tajnými a utajovanými materiálmi. Bez toho, aby došlo k odchýleniu sa od všeobecne uvedeného vyššie, Predajcovia výslovne súhlasia s tým, že (i) budú všetky takéto informácie zachovávať v prísnej dôvernosti; (ii) nezverejniť informácie žiadnym tretím stranám; (iii) nepoužije informácie na žiadny účel okrem dodania objednaného diela; a (vi) nebude kopírovať ani reprodukovať žiadne informácie bez súhlasu Kupujúceho.

Všeobecné podmienky
HostRooster si vyhradzuje právo pozastaviť akýkoľvek účet alebo natrvalo deaktivovať účty z dôvodu porušenia týchto Zmluvných podmienok a/alebo našich noriem komunity alebo z dôvodu akéhokoľvek nezákonného alebo nevhodného používania stránky alebo služieb.
Porušenie zmluvných podmienok spoločnosti HostRooster a/alebo našich noriem komunity môže viesť k trvalému zablokovaniu vášho účtu.
Používatelia s deaktivovanými účtami nebudú môcť predávať ani nakupovať na HostRooster.
Používatelia, ktorí porušili naše zmluvné podmienky a/alebo naše pravidlá komunity a ich účet bol zakázaný, môžu kontaktovať náš tím zákazníckej podpory, ktorý im poskytne ďalšie informácie o porušení a stave účtu.
Používatelia majú možnosť povoliť funkcie zabezpečenia účtu na ochranu svojho účtu pred akýmkoľvek neoprávneným použitím.
Používatelia musia mať možnosť overiť vlastníctvo účtu prostredníctvom zákazníckej podpory poskytnutím materiálov, ktoré dokazujú vlastníctvo daného účtu.


Spory by sa mali riešiť pomocou nástrojov riešenia sporov HostRooster („Centrum riešenia“ na stránke objednávky) alebo kontaktovaním zákazníckej podpory HostRooster.


HostRooster môže z času na čas vykonať zmeny vo svojich podmienkach poskytovania služby. Po vykonaní týchto zmien spoločnosť HostRooster na tejto stránke sprístupní novú kópiu zmluvných podmienok.


Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak budete používať HostRooster po dátume, kedy sa Zmluvné podmienky zmenili, HostRooster bude považovať vaše používanie za súhlas s aktualizovanými Zmluvnými podmienkami.


User Generated Content


Používateľom generovaný obsah („UGC“) sa vzťahuje na obsah pridaný používateľmi na rozdiel od obsahu vytvoreného webovou stránkou. Všetok obsah nahraný do HostRooster našimi používateľmi (kupcami a predávajúcimi) je obsah generovaný používateľmi. HostRooster nekontroluje vhodnosť obsahu nahraného/vytvoreného používateľom z hľadiska vhodnosti, porušenia autorských práv, ochranných známok, iných práv alebo porušení a používateľ, ktorý takýto obsah nahrá/vytvorí, nesie výhradnú zodpovednosť za tento obsah a za dôsledky jeho používania, zverejnenia, ukladania alebo prenosu. Odovzdaním alebo vytvorením obsahu na platforme HostRooster vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo ste získali všetky práva, licencie, súhlasy, povolenia, právomoci a/alebo oprávnenia potrebné na používanie a/alebo nahrávanie takéhoto obsahu a že takéto obsah alebo jeho použitie na Stránke neporušuje a nebude (a) porušovať alebo porušovať akékoľvek duševné vlastníctvo, vlastnícke právo alebo súkromie, práva na ochranu údajov alebo publicitu akejkoľvek tretej strany; (b) porušovať akékoľvek príslušné miestne, štátne, federálne a medzinárodné zákony, nariadenia a dohovory; a/alebo (c) porušovať akékoľvek zásady a/alebo zmluvné podmienky vašej alebo tretej strany. Vyzývame všetkých, aby nahlásili porušenia spolu s dôkazom o vlastníctve, ak je to vhodné. Nahlásený obsah porušujúci pravidlá môže byť odstránený alebo zakázaný.

Okrem toho spoločnosť HostRooster nezodpovedá za obsah, kvalitu alebo úroveň služieb poskytovaných Predajcami (aj keď sú profesionálni predajcovia, najlepšie hodnotení predajcovia, ponúkajú propagované pracovné miesta alebo inak). Neposkytujeme žiadnu záruku týkajúcu sa zákaziek, ich dodania, akejkoľvek komunikácie medzi kupujúcimi a predávajúcimi a návrhov loga vytvorených prostredníctvom tvorcu loga. Odporúčame používateľom, aby využili výhody nášho systému hodnotenia, našej komunity a zdravého rozumu pri výbere vhodných služieb.

Poskytnutím služby sa Predávajúci zaväzuje, že má dostatočné povolenia, práva a/alebo licencie na poskytovanie, predaj alebo ďalší predaj služby ponúkanej na HostRooster. Predajcovia inzerujúci online svoju prácu alebo návrh loga vytvorený prostredníctvom Tvorcu loga musia byť v súlade so zákonmi a zmluvnými podmienkami reklamnej platformy alebo príslušnej webovej stránky používanej na inzerciu. Ak tak neurobíte, môže to viesť k odstráneniu zákazky alebo návrhu loga od Tvorcu loga a môže viesť k pozastaveniu účtu predávajúceho.

Konkrétne podmienky týkajúce sa práv duševného vlastníctva a nahlasovania sťažností na porušenie autorských práv (upozornenia DMCA) alebo porušenie ochrannej známky nájdete v našich pravidlách týkajúcich sa nárokov na duševné vlastníctvo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto zmluvných podmienok. Upozorňujeme, že našou zásadou je za vhodných okolností deaktivovať a/alebo zrušiť účty používateľov, ktorí opakovane porušujú práva.

Vlastníctvo
Vlastníctvo a obmedzenia: Pri zakúpení práce na serveri HostRooster, pokiaľ nie je jasne uvedené inak na stránke/popise práce predávajúceho, pri dodaní diela a zaplatení sú kupujúcemu udelené všetky práva duševného vlastníctva, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv v diele dodanom od Predávajúceho a Predávajúci sa vzdáva akýchkoľvek a všetkých morálnych práv v ňom uvedených. V súlade s tým Predávajúci výslovne postupuje Kupujúcemu autorské práva k dodanému dielu. Všetok prevod a postúpenie duševného vlastníctva Kupujúcemu bude podliehať úplnému zaplateniu zákazky a dodávka nemôže byť použitá, ak je platba z akéhokoľvek dôvodu zrušená. Pre vylúčenie pochybností, pri dielach vytvorených na mieru (ako sú umelecké diela, dizajnérske práce, generovanie správ a pod.) je dodané dielo a jeho autorské práva výlučným vlastníctvom Kupujúceho a predávajúci pri dodaní súhlasí s tým, že v súlade s týmito Podmienkami poskytovania služieb postupuje všetky práva, nároky a podiely na dodanom diele na Kupujúceho. Niektoré zákazky (vrátane zákazkových diel) účtujú dodatočné platby (prostredníctvom Job Extras) za licenciu na komerčné použitie. To znamená, že ak si prácu zakúpite na osobné použitie, budete vlastniť všetky práva, ktoré na takéto použitie požadujete, a nebudete potrebovať licenciu na komerčné použitie. Ak ho zamýšľate použiť za akýkoľvek poplatok alebo inú protihodnotu alebo na akýkoľvek účel, ktorý je priamo alebo nepriamo spojený s akýmkoľvek podnikaním alebo iným podnikom určeným na zisk, budete si musieť zakúpiť licenciu na komerčné použitie prostredníctvom Job Extra a budete mať širšie práva, ktoré pokrývajú vaše obchodné využitie.

V prípade Voice Over Jobs, keď je dielo dodané a podlieha platbe, kupujúci kupuje základné práva (čo znamená, že kupujúci platí jednorazový poplatok, ktorý mu umožňuje používať dielo navždy a na akýkoľvek účel okrem reklám, rádia , televízne a internetové reklamné spoty). Ak máte v úmysle použiť Voice Over na propagáciu produktu a/alebo služby (s výnimkou platených marketingových kanálov), budete si musieť zakúpiť Obchodné práva (Buy-Out) cez Job Extra. Ak máte v úmysle používať Voice Over v rozhlasových, televíznych a internetových reklamách, budete si musieť zakúpiť úplné vysielacie práva (Buy-Out) cez Job Extra. Ďalšie informácie o type odkúpenia nájdete nižšie.

Používatelia (kupujúci aj predávajúci) ďalej súhlasia s tým, že pokiaľ výslovne neuvedú inak, obsah používatelia dobrovoľne vytvárajú/nahrávajú na server HostRooster, vrátane pracovných textov, fotografií, videí, používateľských mien, používateľských fotografií, používateľských videí a akýchkoľvek iných informácií vrátane zobrazenia dodaného diela, môže byť spoločnosťou HostRooster bezodplatne použitý na marketingové a/alebo iné účely.

Komerčný odkup hlasu
Pri kúpe Voice Over Job vám Predávajúci udeľuje trvalú, exkluzívnu, neprenosnú, celosvetovú licenciu na používanie zakúpeného Voice Over Job (okrem reklám, rozhlasových, televíznych a internetových komerčných spotov).


Zakúpením Obchodných práv (Buy-Out) s vašou objednávkou vám Predávajúci okrem základných práv udeľuje licenciu na používanie Voice Over na akékoľvek firemné, propagačné a nevysielacie účely. Firemné, propagačné a nevysielacie účely znamenajú akékoľvek obchodné použitie na vytváranie alebo propagáciu zisku alebo služby pre produkt (s výnimkou platených marketingových kanálov), ako sú (napríklad): zverejnené vysvetľujúce videá na firemné webové stránky, sociálne siete alebo e-mailové kampane, audioknihy, úvodné videá podcastov a striktne vylučuje akýkoľvek nezákonný, nemorálny alebo hanlivý účel.


Zakúpením práv na úplné vysielanie (buy-out) s vašou objednávkou vám predávajúci okrem obchodných práv udeľuje licenciu na úplné vysielanie, ktoré zahŕňa internetové, rozhlasové a televízne „platené kanály“ vrátane (prostredníctvom príklad): televízne reklamy, rozhlasové reklamy, internetové rádiá a platformy na streamovanie hudby/videa a prísne vylučuje akýkoľvek nezákonný, nemorálny alebo hanlivý účel.

Toto odkúpenie podlieha zmluvným podmienkam spoločnosti HostRooster. Na nákup tejto dodávky sa nevzťahuje žiadna záruka, výslovná ani implicitná, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel. Predajca ani HostRooster nenesú zodpovednosť za žiadne nároky ani náhodné, následné alebo iné škody vyplývajúce z tejto licencie, doručenia alebo vášho použitia dodávky.

Licencia na komerčné využitie práce
Zakúpením „Licencie na komerčné použitie“ s vašou objednávkou vám Predávajúci udeľuje trvalú, exkluzívnu, neprenosnú, celosvetovú licenciu na používanie zakúpenej dodávky na Povolené komerčné účely. Pre vylúčenie pochybností, Predávajúci si ponecháva všetky vlastnícke práva. „Povolené komerčné účely“ znamenajú akékoľvek obchodné použitie, ako je (napríklad) reklama, propagácia, vytváranie webových stránok, integrácia do produktu, softvéru alebo iných obchodných nástrojov atď., a striktne vylučuje akýkoľvek nezákonný, nemorálny alebo hanlivý účel. . Táto licencia podlieha zmluvným podmienkam spoločnosti HostRooster. Na nákup tejto dodávky sa nevzťahuje žiadna záruka, výslovná ani implicitná, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel. Predajca ani HostRooster nenesú zodpovednosť za žiadne nároky ani náhodné, následné alebo iné škody vyplývajúce z tejto licencie, doručenia alebo vášho použitia dodávky.

Zrieknutie sa záruk
STRÁNKU, JEJ OBSAH A AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. STRÁNKA, JEJ OBSAH A AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADE „TAK, AKO SÚ“ A „AKO JE DOSTUPNÉ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH. ANI HOSTROOSTER ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ S HOSTROOSTEROM NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI PREHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ÚPLNOSTI, ZABEZPEČENIA, SPOĽAHLIVOSTI, KVALITY, PRESNOSTI ALEBO DOSTUPNOSTI STRÁNKY.

VYŠŠIE UVEDENÉ NEMÁ VPLYV NA ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ ANI OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

Strojový preklad
Určitý obsah vytvorený používateľmi na Stránke bol pre vaše pohodlie preložený pomocou prekladateľských softvérov, ktoré používajú Amazon alebo Google. Na zabezpečenie presného prekladu sa vynaložilo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý, ani nie je určený na to, aby nahradil ľudských prekladateľov. Takéto preklady sa používateľom stránky poskytujú ako služba a poskytujú sa „tak, ako sú“. Na presnosť, spoľahlivosť alebo správnosť takýchto prekladov z angličtiny do iného jazyka sa neposkytuje žiadna záruka žiadneho druhu, či už vyjadrená alebo implicitná. Niektorý obsah vytvorený používateľmi (ako sú obrázky, videá, Flash atď.) nemusí byť vôbec presne preložený alebo preložený z dôvodu obmedzení prekladateľského softvéru.

Spoločnosť Google sa zrieka všetkých záruk súvisiacich s prekladmi, výslovných alebo implicitných, vrátane akýchkoľvek záruk presnosti, spoľahlivosti a akýchkoľvek implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv.

Oficiálny text je anglická verzia stránky. Akékoľvek nezrovnalosti alebo rozdiely vytvorené v preklade nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely dodržiavania alebo vymáhania. Ak sa vyskytnú nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preloženom obsahu, pozrite si anglickú verziu obsahu, ktorá je oficiálnou verziou.

Obmedzenie zodpovednosti
V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE HOSTROOSTER, JEHO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO ICH POSKYTOVATELIA LICENCIE, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, RIADITELIA ALEBO RIADITELIA ZODPOVEDNÍ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE, VZNIKNUTEJ VO SVOJOM POUŽÍVANÍ, ZA SVOJHO VZNIKNUTIA Z SVOJHO VZNIKU NECABIL STRÁNKA, AKÉKOĽVEK WEBOVÉ STRÁNKY, KTORÉ S ŇOU PREPOJÚ, AKÝKOĽVEK OBSAH NA STRÁNKE ALEBO TAKÉ INÉ WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO TAKÝCHto INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRIAMYCH, NEPRIAMECH, ŠPECIÁLNYCH, VEDĽAJŠÍCH, VEDĽAJŠÍCH, NEVEDĽAJŠÍCH VEDĽAJŠÍCH STRÁNOK OBMEDZENÉ NA OSOBNÉ ZRANENIA, BOLESŤ A UTRPENIE, EMOČNÉ TIEŽ, STRATU VÝNOSOV, STRATU ZISKU, STRATU PODNIKANIA ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR, STRATU POUŽÍVANIA, STRATU DOBRÉHO MENA, STRATU ÚDAJOV A WHEINGLENCE PORUŠENIE ZMLUVY ALEBO INÉ, AJ KEĎ JE PREDVÍDANÉ.

VYŠŠIE UVEDENÉ NEMÁ VPLYV NA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ ANI OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

Pojem „pridružená spoločnosť“ uvedený v tomto dokumente je subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje alebo je pod kontrolou alebo je pod spoločnou kontrolou s HostRooster, pričom kontrola znamená mať viac ako päťdesiat percent (50 %) akcií s hlasovacími právami alebo iného majetkového podielu alebo väčšiny hlasovacích práv takéhoto subjektu.